Depunerea Jurământului - marți 30.06.2020
Desfăşurarea examenelor privind finalizarea studiilor sesiunea iunie 2020
Programarea examenelor de masterat 2020
Programarea examenelor de licență 2020
Hotărâri adoptate în Consiliul FTOUB 29.04.2020
Consiliere psihologică studenți U.B.
Conferința Părintelui profesor Dr. Daniel BENGA
Jurământul de credință față de Biserica Ortodoxă Română 20 februarie 2020
Răspunsul cu privire la Contestația cu nr. 1791/28.01.2020
Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante 2020
Posturile didactice scoase la concurs 2020
Tradiționalul concert de colinde 2019
Rezultatele analizei dosarelor depuse în vederea obținerii Gradațiilor de merit 2020-2024
Conferința susținută de Arhid. Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza
Lansare de carte 19 noiembrie 2019
Metodologia pentru alegerea organelor de conducere 2019/2020
Metodologia de alegere a reprezentanților studenților în Senatul Universității din București și în Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul’’.
Simpozionul național de teologie 6-9 OCTOMBRIE 2019
Metodologia și calendarul cazărilor în căminele Universității din București
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru posturile de bibliotecari
Admitere Studii Universitare de Licență - EXTENSIA DE LA ROMA - sesiunea septembrie 2019
Rezultatele la examenul de admitere sesiunea IULIE 2019
Admitere programe licență sesiunea iulie 2019
Stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS
Concursurile de promovare din iulie 2019