Admitere Studii Universitare de Masterat 2020

 PROGRAMAREA INTERVIULUI PENTRU

 ADMITEREA LA PROGRAMELE MASTERALE

 

Luni, 21 septembrie, potrivit calendarului afișat pe site, se va desfășura sesiunea de interviuri pentru admiterea la programele masterale.

Drept urmare, candidații vor urmări să ajungă fiecare la comisia de specialitate și la ora programată, conform listelor afișate AICI . Toți candidații se vor prezenta, conform acestei programări, strict la ora menționată acolo, NICI MAI DEVREME, NICI MAI TÂRZIU!

Veți avea cu dumneavoastră, ÎN MOD OBLIGATORIU, actul de identitate. Fără acesta, nu se poate intra în examen!

Având în vedere respectarea strictă a tuturor normelor în vigoare privind starea în care ne aflăm, vă rugăm insistent să respectați distanțarea fizică și să intrați în sediul clădirii facultății, având OBLIGATORIU mască de protecție pe față și folosind dispenserul igienizant de la intrarea în clădire.

Veți intra la comisiile la care sunteți programați (veți fi îndrumați de voluntari), iar după încheierea probei, veți părăsi de îndată spațiul facultății, pe fluxul de ieșire, conform indicatoarelor afișate. Vă recomandăm să părăsiți grabnic zona, spre a nu se produce aglomerare.

În urma evaluării, rezultatele se vor comunica pe site-ul facultății, numai după validarea lor de către Universitate, în termenul legal afișat.

Dumnezeu să vă aibe în pază! Succes!

 

Calendar admitere master - sesiunea septembrie  2020

 

Înscrieri: 02-12 septembrie (Duminică, 06.09.2020 nu se lucrează);

 • Luni – Vineri: -  între orele 09.00-14.00;
 • Sâmbătă: - între orele 09.00-12.00.

Interviuri orale pe comisii și programe (se vor afișa din timp): 21 septembrie.

Notarea și ierahizarea celor admiși la programele masterale, în urma interviului din tematica afișată, va fi rezultatul obținut din media aritmetică dintre nota obținută la interviu (sau pe portofoliu în cazul celor de la Artă sacră) și media cu care s-a absolvit facultatea.

  Privitor la organizarea examenului, urmăriți site-ul Facultății.

Programe de studiu și tematici de admitere aprobate

pentru sesiunea septembrie 2020:

 

 

 Număr de locuri disponibile:

 

DEPUNEREA DOSARELOR:

Fișa de înscriere însoțită de dosarul candidatului pot fi depuse  on-line la adresa de e-mail: iAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    sau în formă fizică (pentru acei candidați  care nu dispun de mijloace tehnice necesare - direct la secretariatul facultății.

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSMITEREA ONLINE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

 

  1. Dosarul de înscriere trebuie să conțină toate documentele solicitate. NU se acceptă dosare incomplete;
  2. Documentele trebuiesc aranjate în ordinea din secțiunea „Actele necesare înscrierii”;
  3. Documentele trebuiesc scanate într-un singur fișier – format PDF și trimise la adresa de e-mail: iAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;

Acte necesare înscrierii:

 

 • cererea de înscriere - formular tip ( icon formularul poate fi descărcat de aici );
 • certificatul de naștere în copie legalizată;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original;
 • adeverință de licență, în original - pentru absolvenții promoției 2016;
 • certificat sau adeverință de botez în original;
 • binecuvântarea Chiriarhului;
 • adeverință medicală de la medicul de familie, din care sa rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master;
 • 3 fotografii 3/4 (tip B.I.) pe hârtie fotografică;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere - 250 lei;
 • Pentru înscrierea on-line, taxa de înscriere se achită în contul Facultății de Teologie Ortodoxă; 
 • Pentru înscrierea directă la secretariatul facultății,  taxa de înscriere se achită cash în sediul  Facultății de Teologie Ortodoxă;
 • un dosar plic, nescris.

 

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la studiile de Masterat la F.T.O.U.B., sesiunea septembrie 2020, trebuie să se adreseze Sectorului Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

icon Cerere admitere master FTOUB septembrie 2020

icon Grafic și acte necesare admitere FTOUB studii de masterat 2020